Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING PUBLIMO BV
Datum van ingang: 25 mei 2018
Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op deze
website. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd
beschikbaar op onze website.
Wie beheert uw persoonsgegevens?
Publimo BV is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze
gegevens.
Publimo BV
Ambachtsstraat 6
2400 Mol
Belgie
BTW: BE0475006327
Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking
is noodzakelijk om u de gevraagde producten te kunnen leveren.
Ook gebruiken wij uw persoonsgegevens om nieuwsbrieven te sturen via de mail. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u de
instructies volgen zoals beschreven in elke nieuwsbrief.
Met wie delen wij de persoonsgegevens?
 Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt met derden om transacties te vergemakkelijken en te
autoriseren. Daarbij kan gedacht worden aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw
bestelling en aan betalingsdienstaanbieders.
 Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan verwerkers die ons helpen met onze website en die onder
contractuele vertrouwelijkheidsvereisten vallen en die zich houden aan de regels van de verordening.
 Van tijd tot tijd kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke of
reglementaire verplichtingen.
 In sommige gevallen kan de verwerking vereisen dat uw persoonlijke gegevens naar andere landen moeten worden
verzonden. Publimo BV zorgt ervoor dat informatie alleen wordt overgedragen aan landen die uw persoonlijke gegevens
adequaat beschermen.
Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?
Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde
persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat
betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie.
Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een email naar info@publimo.be vanaf het e-mail adres waarvan u deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.
Cookies
Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, maken wij op
meerdere pagina’s van onze site gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden
opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten,
weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons en onze
partnerbedrijven de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo
instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of
het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit
van onze website worden beperkt.
Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens
Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de bedrijfs- en
persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw bedrijfs- en persoonlijke gegevens gedurende een langere periode
bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Deze website is niet bedoeld voor personen jonger dan
18 jaar
Onze website is niet gericht op of bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar en Vision-line BV verzamelt niet bewust informatie op onze
website van personen jonger dan 18 jaar.
Wat kunt u doen als u een klacht heeft
Indien u van mening bent dat Publimo BV uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar info@publimo.be .